Foto

Stadsgårdshamnen vid Franska Bukten. Passagerarfartygen Bergenfjord och Andes på Strömmen