Foto

Karlavägen 71-73. Tvättinrättningen Il-tvätt och en tobakshandel