Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Fontänen vid Sergels Torg, femte hötorgshuset och bankhusen vid Sveavägen. I förgrunden Gatukontorets materiel och redskapsbodar

Uppdaterad