Bildkonst
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Kvinnor i slagsmål

Träsnitt ur Johannes Angeli 1488

De medeltida stockholmarna trängdes på en liten stadsyta och detta kunde ge upphov till irritation och bråk. Under högtidsfiranden utlystes ofta frid, det vill säga att man inte fick bråka, men när folka hade ätit och drukit var det inte ovanligt att vissa föll i luven med varandra. I Stockholms tänkeböcker, stadens brottsprotokoll, kan man läsa om vilka brott som begicks och vilka straff som brottslingarna fått.

Våldsbrotten var tillsammans med  tjyvnadsbrott och ärekränkning (förtal och förolämpningar) de vanligaste brotten. Förolämpningarna kunde lyda "känner du mig icke så bit mig bak i arslet".

Det vanligaste straffet i Stockholm var böter men kunde man inte betala sina böter riskerade man ett kroppsstraff istället.

 

Uppdaterad