Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Studenthemmet Jerum sett från Furusundsgatan 3. I fonden Kungliga Tennishallen och Hjorthagen

Uppdaterad