Foto

Studenthemmet Jerum sett från Furusundsgatan 3. I fonden Kungliga Tennishallen och Hjorthagen