Foto

Kamratföreningen Röde Hanen, Brand på Götalandsvägen 1963

Brand på Götalandsvägen 135. Det är viktigt att brandmännen är i god fysisk kondition - därför har de alltid haft fysisk träning under arbetstid. Blev en brandman skadad under träningen ansågs det förr vara en arbetsskada och ersattes som sådan och så är det fortfarande.