Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Brand på Götalandsvägen 1963

Brand på Götalandsvägen 135. Det är viktigt att brandmännen är i god fysisk kondition - därför har de alltid haft fysisk träning under arbetstid. Blev en brandman skadad under träningen ansågs det förr vara en arbetsskada och ersattes som sådan och så är det fortfarande.

Uppdaterad