Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Auktion. Publik och auktionsförrättare. I bildens mitt bordet med varor, bland annat en mortel och en trattgrammofon

Uppdaterad