Foto

Ingvor Lindgren i dörröppningen till vardagsrummet, Oppundavägen 6