Foto

Södra Blasieholmshamnen 2, Nationalmuseum. Staplar av krigsarkivets arkivalier förvaras i museets bottenvåning