Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Södra Blasieholmshamnen 2, Nationalmuseum. Staplar av krigsarkivets arkivalier förvaras i museets bottenvåning

Uppdaterad