Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Bergianska trädgården. Vy österut

Uppdaterad