Foto

Passagerarbåten Jätten Finn vid kaj i Stadsgårdshamnen