Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Passagerarbåten Jätten Finn vid kaj i Stadsgårdshamnen

Uppdaterad