Foto

Kvarteret Klarskinnet vid Skällnoravägen i Åkeshov småstugeområde