Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Franska Bukten/ Stadsgårdshamnen med bogserbåtarna Vattengrogg och Starkgrogg. På Strömmen italienska segelfartyget Amerigo Vespucci

Uppdaterad