Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Terrassgård med planteringar och fontäner i Vasaparkens sydvästra del. Vy åt nordväst

Uppdaterad