Foto

Porträtt av borgmästare Gunnar Fant. (Fant var borgmästare i Nyköping 1917-1931 och i Stockholm 1931-1949)