Tre män språkar
Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stockholms stadsmuseum

Prins Eugens Waldemarsudde, ateljévåningen. Skulptören Carl Eldh (t.v) i samspråk med med ordföranden i museets styrelse, riksmarskalk Birger Ekeberg och kung Gustav VI Adolf (t.h).

Uppdaterad