Foto

Skolbarn från landsbygden besöker Stockholm och gör en båtfärd på Stockholms vatten.