Foto

Utsikt västerut från Katarinahissens gångbro.