Foto

Stora Hoparegränd. Släckningsarbete av inredning efter brand på Stora Hoparegränd 3