Foto

Parkarbetare uppe i ett träd i Valhallavägens allé arbetar med beskärning