Foto
Fotograf: Forsén (SvD). Stockholms stadsmuseum

Lindarängen. Militärer från luftvärnsregementet håller i en spärr- och sabotageballong. 100 sådana kom in över Sverige österifrån. Under ballongen hänger en brännflaska som antänder när den tar mark

Uppdaterad