Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Uteservering vid Blockhusudden. Vy åt öster

Uppdaterad