Foto

Karolinska sjukhuset. Hjärtspecialist och patient som cyklar medan hans hjärtslags lyssnas av