Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stockholms stadsmuseum

En ampull penicillin samt förpackningar med engelsk text uppställda på ett skrivbord. Penicillin prövades sedan ett par månader vid svenska sjukhus

Uppdaterad