Foto

En ampull penicillin samt förpackningar med engelsk text uppställda på ett skrivbord. Penicillin prövades sedan ett par månader vid svenska sjukhus