Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Vy från Bergianska trädgården åt nordväst, över Brunnsviken mot Bergshamra

Uppdaterad