Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Posten. Ungdomar arbetar extra med sortering av post inför jul

Uppdaterad