Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Bergianska trädgården österut mot Naturhistoriska Riksmuseet

Uppdaterad