Foto

Öbackavägen söderut från Skällnoravägen i Åkeshovs småstugeområde