Foto

Södra delen av Kungsträdgården mot Jakobs kyrka