Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Svea Artilleriregemente. Regementsexpeditionen. I förgrunden två skrivmaskiner

Uppdaterad