Foto

Svea Artilleriregemente. Regementsexpeditionen. I förgrunden två skrivmaskiner