Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms Centralstation. Skidor uppställda på perrongen för norrgående tåg

Uppdaterad