Tre män i en kamratlig grupp.
Foto

Grupporträtt av herr Ricknau, troligen bokhållare CLA Ricknau, bokhållare i Järnvågen samt två okända män