Foto

Stora Nygatan 35, 2tr. Dekorerat bjälktak från 1600-talet