Foto

Formgivaren och konsthantverkaren Karin Björkvist i sitt hem