Foto

Kamratföreningen Röde Hanen, Brand vid Norrtull 1954

Ett fotografi från en brand i Norrtull 1954.