Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Före kamratföreningen

Någon ordnad fritid fanns inte på den här tiden och permissioner beviljades först efter skriftlig ansökan, och endast i ringa omfattning. De bestraffningmetoder som användes var för mindre förseelser böter, för grövre avsked. Båda formerna praktiserades flitigt.

Uppdaterad