Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Karduansmakargatan 11B, Svenska Dagbladet, sätteriet. Kadetter visas runt

Uppdaterad