Foto

Karduansmakargatan 11B, Svenska Dagbladet, sätteriet. Kadetter visas runt