På däcket till en större båt står en kvinna med en liten pojke vid relingen. De blickar in mot staden som syns i bakgrunden.
Foto
Fotograf: Widfeldt, Olle. Stadsmuseet i Stockholm

Strömmen. Turistfartyget M/S Stella Polaris besöker Stockholm. Fartyget används för kryssningar, och turen har de nordiska huvudstäderna som mål. Vy mot Gamla Stan

Det är sommaren 1957. En kvinna står med en pojke på däck till turistfartyget M/S Stella Polaris. Både storögt och försiktigt beskådas Stockholms inlopp och byggnaderna som passeras. Nu har fartyget nått Strömmen och lagt sig en bit ut från Stadsgården.

I bakgrunden syns Karl Johansslussen. Riddarholmskyrkans och Stadshusets torn sticker upp och till höger ser vi Slussplan.

Pojken beskådar de äldre husen längs Skeppsbroraden. Kvinnan blickar mot Skeppsholmen. 

M/S Polaris används för kryssningar, och just denna tur har de nordiska huvudstäderna som mål. Man når dem vattenvägen, allihop!

Uppdaterad