Foto
Fotograf: Ronninger, Herman (1895-1976). Stadsmuseet i Stockholm

Storkyrkan. Interiör med byggnadsställningar och grupporträtt av ett arbetslag

Uppdaterad