Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stockholms högskolas hedersdoktorer i professor Mittag-Lefflers grupp

Professor Mittag-Lefflers grupp: Richert, Ljungberg och till vänster Verner von Heidenstam.

Uppdaterad