Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Tre flickor med dockvagnar promenerar

Uppdaterad