Foto
Fotograf: J, H (SvD). Stockholms stadsmuseum

Karlaplan 7 och 9A, Östermalmsgatan 100. Första majdemonstration

Uppdaterad