Foto

Sveavägen söderut mot Kungsgatan. Gatuarbete