Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Sveavägen söderut mot Kungsgatan. Gatuarbete

Uppdaterad