Foto

Fredhälls folkskola (Fredhällsskolan). Klassrum. Elever och föräldrar under föräldramöte