Foto

Porträtt av fotografen K. W. (Karl Werner) Gullers, tillsammans med sin fru