Foto

Hjorthagens idrottsplats. Gasklockorna i fonden