Foto

Svea Artilleriregemente. Utsikt från matsalsvalvet