Färglagd skiss, målad på papper. Torn som ser ut som askar med tornspiror som håller upp en jordglob märk Vulcanus samt stående med hatt och cigarr i utkanten av bilden.
Ritning
Arkitekt: Rasmussen, Yngve. Stockholms stadsarkiv

Utställningsmonter för Tändsticksbolaget Vulcan i Tidaholm

Från Stockholmsutställningen 1897.

Uppdaterad