Foto

Stagneliusvägen 34. Konstnären Einar Jolin i sin ateljé, som angränsade till bostaden