Foto

Gustav V:s begravning, 9 nov. 1950. Slottets södra fasad, östra flygeln. I fönstret syns lille kronprins Karl-Gustaf